Srpski   Ruski

DEKORACIJA I ZAŠTITA DRVETA

icon NITROPOM BA JC icon NITROPOM LAK OSNOVNI
icon NITROPOM LAK ZAVRŠNI iconULJANA BOJA
icon POMOLUX GRUND ZA DRVO icon POMOLUX UNIVERZALNI EMAJL
icon POMOLUX EMAJL ZA POD icon LANENI  FIRNIS
icon FUNGICIDNI FIRNIS icon POLUFIRNIS
icon BRUSNI KIT ZA DRVO I METAL icon BRUSNI KIT EKO ZA DRVO
icon POMODUR LAZUR  ZA  DRVO icon POMODUR EKO LAZUR ZA DRVO
icon POMODUR LAK  ZA  ČAMCE, LAMPERIJU I STOLARIJU icon POMODUR LAK ZA PARKET
icon POMOKOL LP LEPAK ZA PARKET  

NITROPOM
BAJCTransparentni premaz, na bazi nitroceluloze, transparentnih pigmenata i organskih rastvarača,  za dekorativno bojenje furniranog i masivnog drveta u nitro i poliuretanskim sistemima zaštite. Dobro prodire u pore i ravnomerno boji površinu drveta. Proizvodi se u velikom broju nijansi prema našoj ton karti.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se na suvu i čistu površinu drveta ručno ili mašinski. Ručno se nanosi utrljavanjem krpom ili sunđerom, a mašinski različitim tipovima “Valc” mašina. Preko nanetog Nitropom - bajca, moguća je naknadna obrada Nitropom lakovima ili Polidur poliuretanskim lakovima.

SUŠENJE: 10 - 15 minuta, a nanošenje sledećeg premaza moguće je posle 20 minuta.

POTROŠNJA: 16m2/kg za jedan sloj .

RAZREĐIVANJE: Ne razređuje se, pribor se pere Nitro razređivačem.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 1kg.

UP  VRH STRANE

 


NITROPOM
LAK OSNOVNI


Osnovni bezbojni lak za površinsku zaštitu furniranog i masivnog drveta na bazi nitroceluloze i sintetičkih smola u organskim rastvaračima. Koristi se kao osnovni premaz u nitro sistemima. Brzo suši, formira gladak i ravnomerni film, koji se dobro brusi.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se raspršivanjem ili nalivanjem na obrušenu neobojenu ili bajcovanu površinu drveta u jednom ili dva sloja. Pre nanošenja svakog sledećeg sloja neophodno je blago brušenje, brusnim papirom N°220-320.

SUŠENJE: 10 - 15 minuta, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 40 minuta.

POTROŠNJA: 10m2/l.

RAZREĐIVANJE: Nitro razređivačem,prvi premaz do 20%, drugi premaz do 15%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 1kg i 20kg.

UP  VRH STRANE

 

 

NITROPOM
LAK ZAVRŠNI


 

Bezbojni završni lak na bazi nitroceluloze i sintetičkih smola u organskim rastvaračima. Koristi se kao završni lak u sistemima zaštite nameštaja, delova nameštaja, drvene galanterije i unutrašnjih delova građevinske stolarije u sistemu sa Nitropom lakom osnovnim i to: kao sjajni sa oznakom S i kao mat sa oznakom M.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se raspršivanjem ili nalivanjem u jednom ili dva sloja preko Nitropom laka osnovnog, koji je predhodno obrušen,brusnim papirom N°220-320.

SUŠENJE: 10 - 15 minuta, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 2 časa.

POTROŠNJA: 10m2/l.

RAZREĐIVANJE: Nitro razređivačem, prvi premaz do 20%, drugi premaz do 15%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 1kg i 20kg

UP  VRH STRANE

 


ULJANA BOJA


 

Premaz na bazi sušivih prirodnih ulja, sintetičkih veziva i odabranih pigmenata i punila. Koristi se za zaštitu drvenih i metalnih površina kao osnovni ili završni premaz u enterijeru ili eksterijeru. Zbog tiksotropnog svojstva lako se nanosi i na vertikalne površine bez slivanja. Dobro pokriva i lako se brusi. Proizvodi se u velikom broju nijansi.

NAČIN PRIMENE: Kada se nanosi na drvene površine, iste moraju da budu impregnisane, lanenim firnisom, fungicidnim firnisom ili polufirnisom, i po potrebi kitovane brusnim kitom, a metalne površine zaštićene Pomoluks osnovnom bojom. Uljana boja nanosi se u jednom ili dva sloja četkom ili valjkom. Svaki sledeći sloj nanosi se posle 24 časa. Vreme sušenja je duže pri hladnim ili vlažnim uslovima. Preko uljane boje može se nanositi Pomoluks univerzalni emajl.

SUŠENJE: 12 časova, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 8 – 10 m2/kg u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Uljanim razređivačem ili lanenim firnisom, prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,8kg, 1kg, 5kg i 30kg.

UP  VRH STRANE

 

 

POMOLUX
GRUND ZA DRVO


 

Osnovni premaz za drvo na bazi sintetičkog veziva. Zbog svog tiksotropnog svojstva može se nanositi na vertikalne površine u debljem sloju bez slivanja. Brzo suši, formira gladak i ravnomeran površinski sloj, koji je dobra osnova za nanošenje Pomolux univerzalnog emajla.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se četkom, valjkom ili raspršivanjem na drvene površine, koje su prethodno impregnisane lanenim firnisom, fungicidnim firnisom ili polufirnisom i po potrebi kitovane brusnim kitom. Ukoliko su površine već bile zaštićene treba odstraniti sve oštećene delove starog premaza, a na mestima gde je to moguće ispraviti oštećenja, poravnati neravnine, odstraniti prašinu, blago ohrapaviti i naneti Pomolux grund za drvo. Preko Pomolux grunda nanosi se Pomolux univerzalni emajl u jednom ili dva sloja.

SUŠENJE: 1 - 2 časa, a nanošenje sledećeg sloja moguće je  posle 8 časova.

POTROŠNJA: 8m2/kg u jednom sloju.

RAZREDJIVANJE: Uljanim razređivačem, prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,250kg, 1kg i 20kg.

UP  VRH STRANE

 


POMOLUX
UNIVERZALNI EMAJL


 

Visoko kvalitetni završni premaz na bazi modifikovanog alkidnog veziva i postojanih pigmenata za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih metalnih i drvenih površina. Odlikuje se odličnim razlevanjem, visokim sjajem, otpornošću na habanje i atmosferske uticaje. Postojan je na povišene temperature do 120°C, pa se koristi i kao završni premaz za zaštitu radijatora. Proizvodi se u velikom broju postojanih nijansi.

NAČIN PRIMENE: Drvene površine, pre nanošenja Pomolux univerzalnog emajla moraju da budu zaštićene Pomolux grundom za drvo, a metalne Pomolux osnovnom bojom ili Pomolux osnovnom bojom brzosušećom. Pre upotrebe dobro promešati emajl, razrediti i nanositi četkom, valjkom ili raspršivanjem obično u dva sloja. Vreme sušenja za nanošenje sledećeg sloja je duže u vlažnim i hladnim uslovima.

SUŠENJE: 6 - 8 časova, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 10 – 12m2/kg u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Uljanim razređivačem,prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 36 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,250kg, 0,800kg i 20kg.

UP  VRH STRANE

 


POMOLUX
EMAJL ZA POD


 

Pokrivni emajl na bazi sintetičkog veziva i postojanih pigmenata za zaštitu i dekoraciju različitih podnih površina od drveta, lesonita, šperploče, iverice i drugo. Odlikuje se odličnom otpornošcu na habanje.

NAČIN PRIMENE: Nove podne površine, se najpre impregnišu fungicidnim firnisom ili polufirnisom i posle sušenja od 24 časa i blagog brušenja nanosi se Pomolux emajl za pod četkom ili krznenim valjkom u jednom ili dva sloja. Ukoliko je pod bio ranije ofarban, onda se isti mora dobro očistiti, odstraniti prašina i na tako pripremljenu površinu naneti Pomolux emajl za pod u jednom ili dva sloja. 

SUŠENJE: 4 - 6 časova, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 8 – 10m2/kg u jednom sloju.

RAZREDJIVANJE: Uljanim razređivačem, prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,800kg i 20kg.

UP  VRH STRANE

 

 

LANENI  FIRNIS


 

Specijalni proizvod na bazi lanenog ulja i sredstava za sušenje, za zaštitu i impregnaciju drveta od štetnog uticaja atmosferilija i kao vezivo za izradu uljanih boja.

NAČIN PRIMENE: Na drvene površine nanosi se utrljavanjem krpom, premazivanjem četkom ili valjkom i umakanjem dva do tri puta, pre nanošenja Uljane boje ili Pomolux grunda za drvo.

SUŠENJE: 24 časa, a ponovno nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 15m2/kg u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Ne razređuje se, pribor se pere Uljanim razređivačem.

SKLADIŠTENJE: 24 meseca pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,5l, 11 i 10l.

UP  VRH STRANE

 

 

FUNGICIDNI FIRNIS


 

Specijalni fungicidni firnis za zaštitu drveta od plesni, gljivica i napada insekata. Izrađen je na bazi sušivih ulja i organskih razređivača uz dodatak sredstava sa fungicidnim i baktericidnim dejstvom.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se četkom ili umakanjem. Kod umakanja se preporučuje zagrevanje na 60-70oC, kako bi se postigla što bolja penetracija u drvo. Ukoliko se nanosi četkom poželjno je postupak ponoviti 2 do 3 puta. Naneta impregnacija može da služi kao podloga za sledeće slojeve premaza (Uljana boja, Pomolux grund za drvo) ili kao samostalna zaštita bez naknadnog nanošenja premaznog sredstva.

SUŠENJE: 24 časa, a nanošenje sledećeg sloja ili umakanje moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 15m2/kg u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Ne razređuje se, pribor se pere Uljanim razređivačem.

SKLADIŠTENJE: 24 meseca pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 11 i 10l.

UP  VRH STRANE

 

POLUFIRNIS


 

Proizvod namenjen za impregnaciju drveta. Izrađen je na bazi sušivih ulja, organskih rastvarača i sredstava za sušenje. Naneta impregnacija služi i kao odlična podloga za vezivanje sledećih slojeva premaza (Uljana boja, Pomolux grund za drvo).

NAČIN PRIMENE: Nanosi se četkom ili umakanjem. Kod umakanja se preporučuje zagrevanje na 60-70oC, kako bi se postigla što bolja penetracija u drvo.

SUŠENJE: 24 časa, a ponovno nanošenje ili umakanje moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 15m2/l u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Ne razređuje se, pribor se pere Uljanim razređivačem.

SKLADIŠTENJE: 24 meseca pod normalnim uslovima lagerovanja u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 11 i 10l.

UP  VRH STRANE

 

 

BRUSNI KIT
ZA DRVO I METAL


 

Specijalna masa izrađena od sintetičkih i prirodnih veziva, punila i pigmenata uz dodatak pomoćnih sredstava za dobro razmazivanje i brušenje. Koristi se za grundiranje i izravnavanje različitih podloga kao što su drvo, metal, iverica, malter i slično. Podloge koje su porozne (drvo, iverica i sl.) moraju se prethodno impregnirati bar jednim premazom firnisa. Kitovane površine su veoma povoljna podloga za osnovne i završne premaze.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se špahtlom u jednom ili više slojeva. Nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa. Suve, kitovane površine se lako i ravnomerno bruse različitim brusnim materijalom, uglavnom brusnim papirom za drvo.

SUŠENJE: Sloj debljine do 0,3 mm potpuno osuši za 24 časa, a tanji slojevi suše za nekoliko sati.

POTROŠNJA: 0,4 - 0,6 kg/m2.

RAZREĐIVANJE: Ne razređuje se, pribor se pere Uljanim razređivačem.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,8kg i 30kg.

UP  VRH STRANE

 

 

BRUSNI KIT EKO
ZA DRVO


 

Ekološka gotova masa na bazi akrilnog veziva i specijalnih finih punila, koja mu daju belinu, mazivost i mogućnost popunjavanja najsitnijih pora na drvenoj površini. Koristi se za izravnavanje neravnina na drvetu i pukotina na mineralnim podlogama.

NAČIN PRIMENE:. Brusni kit eko je odmah spreman za upotrebu, ne razredjuje se a pribor se pere vodom. Kit se nanosi špahtlom na površinu koja treba da bude suva, čista, bez prašine, masnoće i ostataka prethodne boje. Kitovana površina suši za 2 - 4 časa u zavisnosti od spoljašne temperature i debljine sloja. Optimalna radna temperatura je od +10°C do + 30°C. Posle 6 časova kit se može brusiti a zatim se nanosi sledeći sloj kita. Pomoluks grund za drvo ili Uljana boja nanose se 24 časa nakon sušenja zadnjeg sloja kitovane površine.

SUŠENJE: 2 - 4 časa u zavisnosti od debljine sloja i spoljašne temperature.

POTROŠNJA: 1,5 do 3 kg/ m² u zavisnosti od debljine sloja.

RAZREĐIVAMJE: Ne razređuje se, pribor se pere vodom.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci na temperaturi od +5 °C do + 30ºC zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA !

PAKOVANJE: 1kg i 25kg.

UP  VRH STRANE

 

 

POMODUR
LAZUR  ZA  DRVO


 

Transparentni premaz za zaštitu, dekoraciju i oplemenjivanje izgleda drveta. Proizveden je od specijalnih sintetičkih smola i transparentnih pigmenata postojanih na svetlost, uz dodatak sredstava sa fungicidnim i baktericidnim dejstvom. Drvo zadržava vidljivu strukturu u nijansama prema našoj ton karti.

NAČIN PRIMENE. Pre upotrebe, Pomodur lazur za drvo, se dobro promeša i nanese u dva ili tri sloja četkom, valjkom ili umakanjem na suvu i čistu površinu drveta.

SUŠENJE: 4 - 6 časova, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 10 – 12m2/l u jednom sloju, u zavisnosti od vrste drveta.

RAZREĐIVANJE: Uljanim razređivačem.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,75l i 20l.

UP  VRH STRANE

 

 

POMODUR EKO
LAZUR ZA DRVO

 

Ekološki savremeni vodorazredivi lazuri na bazi akrilnih disperzija,namenjeni za dekorativnu zaštitu drveta u stambenim prostorijama Ne sadrže organske rastvarače. Pri radu nisu štetni za zdravlje, nisu zapaljivi, ni gorivi. Sadrže svetlosno postojane pigmente kojima se omogućuje očuvanje prirodnog izgleda drveta,a proizvode se u sledećim nijansama: bor, pinija, hrast, orah, kesten, tik, mahagoni, maslinasti jasen, palisander i ebonovina Budući da vodorazredivi lazuri daju visok kvalitet zaštite mogu se primeniti i na drugim drvenim površinama koje su izložene uticaju okoline kao: fasadne obloge, ograde, drvene konstrukcije, brvnare i dr.

NAČIN PRIMENE: Pomodur eko lazuri nanose se na zdravo i suvo drvo (vlažnost drveta najviše 18%). Smolu i vosak sa površine drveta treba odstraniti nitro razređivačem a stare premaze obrusiti brusnim papirom br. 180 – 220 i odprašiti površinu. Pomodur eko lazuri nanose se četkom ili vazdušnim raspršivanjem u dva sloja. Za prvi nanos lazur se razređuje vodom do 10% , a za drugo nanošenje lazur se ne razređuje. Pre nanošenja drugog sloja površina se prethodno obrusi brusnim papirom br. 180 – 220. Pri nanošenju i sušenju temperatura vazduha mora biti min 15°C a podloge min. 7°C.

SUŠENJE: 2–4 časa a nanošenje sledećeg sloja je posle 6 časova.

POTROŠNJA: 10–12m²/l u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Vodom prvi premaz do 10%, drugi premaz se ne razređuje.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci na temperaturi +5°C do +30°C zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA !

PAKOVANJE: 1l i 10l.

UP  VRH STRANE

 

 

POMODUR
LAK  ZA  ČAMCE, LAMPERIJU I STOLARIJU

 

Bezbojni završni lak na bazi specijalnih sintetičkih smola, za unutrašnju i spoljašnju zaštitu drvenih čamaca, kao i ostalih površina od drveta gde se želi sačuvati prvobitan izgled. Poseduje fungicidno i baktericidno dejstvo. Veoma je otporan na uticaj atmosferilija, vlage i vode.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe se dobro promeša, po potrebi razredi i nanese četkom, valjkom ili umakanjem na čistu i suvu površinu od drveta koja je prethodno impregnisana firnisom.

SUŠENJE: 3 - 4 časa, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 12 m2 /l u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Uljanim razređivačem do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,75l, 10l i 20l.

UP  VRH STRANE

 

POMODUR
LAK ZA PARKET

 

 

Visokokvalitetan dvokomponentni lak na bazi epoksi smola i poliamidnog sredstva za stvrdnjavanje, za lakiranje parketa i brodskog poda. Može se koristiti i u završnoj obradi svih površina od drveta. Odlikuje se visokim sjajem i otpornošću na habanje. Izuzetno postojan, pa se posebno preporučuje kod površina izloženih jakom opterećenju (sportske hale, škole i dr.)

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe komponente se izmešaju u odnosu naznačnom na etiketi proizvoda, razrede i tako pripremljen lak nanosi se četkom na suv i čist parket. Poželjno je da parket bude hoblovan i očišćen od prašine. Lak za parket obično se nanosi u tri sloja. Pre nanošenja svakog sledećeg sloja blago se prebrusi suva lakirana površina. Pomešane komponente moraju da se iskoriste u roku od 8 časova.

SUŠENJE: 24 časa,a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 8m2 u tri sloja sa jednim kompletom (komponenta A  1 l, komponenta B  0,4 l i razređivač 0,5 l)

RAZREĐIVANJE: Pomodur razređivačem, prvi premaz do 15%, drugi do 10%, treći do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: Komponenta A – 1 l
Komponenta B – 0,4 l
Pomodur razređivač–0,5l

UP  VRH STRANE

 

 

POMOKOL LP
LEPAK ZA PARKET

 

Lepak na bazi disperzionih veziva za lepljenje lamel i klasičnog parketa, kao i svih drugih prefabrikata na betonske i drvene podloge.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se nazubljenom lopaticom na podlogu u sloju debljine 1 mm. Podloge treba da su ravne, čiste, bez tragova prašine, masti i ulja. Vlažnost betonske podloge ne treba da bude veća od 3%, vlažnost drvene podloge 8-10%, a vlažnost parketa mora biti u granicama od 8-10%.

SUŠENJE: Zbog vremena sušenja lepilo ne nanositi na većoj površini od 6-8 m2 pre polaganja parketa. Parket se može lakirati posle 24 časa, a maksimalna čvrstoća postiže se već trećeg dana nakon lepljenja. Najpovoljnija radna temperatura za lepilo je oko 20oC. Temperatura niža od +5oC se ne preporučuje.

POTROŠNJA: 0,8 – 1,0 kg/m2 za dva sloja.

RAZREĐIVANJE: Ne razređuje se. Pakovanje lepila, koje je otvoreno a nije utrošeno, treba preliti vodom. Za ponovnu upotrebu, vodu treba odliti a lepak promešati. Pranje pribora vodom.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci na temperaturi +5°C do + 25°C zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA !

PAKOVANJE: 4kg, 8kg i 20kg.

UP  VRH STRANE

 

 

POMOKOL DP
LEPAK ZA DRVO

 

Lepak na bazi disperzionih veziva, za lepljenje elemenata od drveta. Izrađen je u skladu sa zahtevima standarda za ovaj tip proizvoda.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se ručno ili mašinski na elemente od drveta i to na sve površine koje se lepe. Nakon toga se vrši spajanje elemenata uz obaveznu upotrebu stege. Za rad se ne preporučuje temperatura niža od + 5oC.

SUŠENJE: 24 časa.

RAZREĐIVANJE: Ne razređuje se, pribor se pere vodom.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci na temperaturi +5°C do +30°C zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA !

PAKOVANJE: 0,5kg, 1kg i 20kg.

UP  VRH STRANE

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007