Srpski   Ruski

JAHTING PROGRAM

 

icon DUROPOM P- EPOKSI PRAJMER icon EPOLIN OSNOVNI
icon EPOLIN MEDUPREMAZ icon POLIDUR M
icon POLIDUR S - ZAVRSNI icon VINILPOM ANTIFAULING
icon EPOKATRAN  

 

paint

DUROPOM   P
EPOKSI PRAJMER 

Dvokomponentni epoksi prajmer za zaštitu čeličnih limova i metalnih kostrukcija posle mehaničkog čišćenja peskarenjem, do stepena Sa 2 ½. Film Duropoma P ne utiče na kvalitet vara pa omogućuje zavarivanje bez skidanja premaza.

NAČIN PRIMENE: Kod primene komponente A i B se pomešaju, u odnosu naznačenom na etiketi proizvoda i po potrebi razrede, a zatim nanose raspršivanjem, četkom, valjkom ili umakanjem. Pomešane komponente se moraju upotrebiti u roku od 8 časova. Preko Duropom P epoksi prajmera mogu se naneti medju i završni Epolin ili Polidur premaz. Optimalna temperatura nanošenja i sušenja je 15 – 25°C.

SUŠENJE: 5 minuta, posle čega su predmeti sposobni za manipulaciju. Nanošenje sledećeg sloja posle min. 4 časa.

POTROŠNJA: 10 m2/kg u jednom sloju 15-20µm.

RAZREĐIVANJE: Duropom razređivačem do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži

PAKOVANJE: Komponentu A – 20kg
Komponentu B – 10kg

UP  VRH STRANE

 

 

paint

EPOLIN
OSNOVNI 

Dvokomponentni, osnovni premaz na bazi epoksi veziva, za zaštitu suvih metalnih površina, koje su peskarene ili mehanički očišćene i odmašćene.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe pomešaju se komponente A i B u odnosu, koji je naznačen na etiketi proizvoda, i po potrebi razrede. Nanosi se prskanjem, četkom ili valjkom. Pomešane komponente moraju da se iskoriste u roku od 8h. Optimalna temperatura za nanošenje i sušenje je 15 - 25ºC, a relativna vlažnost 65%. Epolin  osnovni je osnova za nanošenje medju i završnog  Epolina ili Epoksi katrana ili Polidura.

SUŠENJE: 4 časa, nanošenje sledećeg premaza je min. posle 12 časova.

POTROŠNJA: 6 - 7 m2/kg  u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Epolin razređivačem do 10%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE:  Komponentu A – 27kg
Komponentu B – 3kg

UP  VRH STRANE

 

 

paint

EPOLIN
MEDJUPREMAZ 

Dvokomponentni epoksi međupremaz, namenjen je kao međuslojni premaz u epoksi ili epoksi-poliuretanskom sistemu zaštite.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe pomešaju se komponente A i B u odnosu, koji je naznačen na etiketi proizvoda, i po potrebi razrede. Nanosi se prskanjem, četkom ili valjkom. Pomešane komponente moraju da se iskoriste u roku od 8 časova. Optimalna temperatura za nanošenje i sušenje je 15 - 25ºC, a relativna vlažnost 65%. Nanosi se na Epolin osnovni ili Duropom P epoksi prajmer. Preko Epolin medjupremaza nanosi se završni epoksi ili poliuretanski premaz.

SUŠENJE: 4 časa, nanošenje sledećeg premaza posle 24 časa.

POTROŠNJA: 6 m2/kg  površine u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Epolin razređivačem do 10%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE:  Komponentu A – 16kg
Komponentu B – 4kg

UP  VRH STRANE

 

 

paint

POLIDUR M
ZAVRŠNI MAT POLIURETANSKI PREMAZ 

Dvokomponentni, završni premaz na bazi poliuretanskog veziva, je pokrivni premaz u sistemu sa osnovnim i među premazom Epolin ili Polidur, za zaštitu plovnih objekata od čelika ili ojačanog poliestra kao i drugih objekata gde se zahteva mat površina i velika otpornost na atmosferilije , mehaničke uticaje i UV zračenje.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe komponente A i B se pomešaju u odnosu naznačenom na etiketi proizvoda i po potrebi rezrede. Nanosi se raspršivanjem. Pomešane komponente moraju da se iskoriste u roku od 4 časa. Optimalna temperatura za nanošenje i sušenje je 15 – 25º C, a relativna vlažnost je 65%.

SUŠENJE: 2 - 4 časa, a ponovno nanošenje premaza moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 8m2/kg u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Polidur razređivačem do 10%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE:  Komponentu A – 20kg
Komponentu B – 4kg

UP  VRH STRANE

 

 

paint

POLIDUR S
ZAVRŠNI SJAJNI POLIURETANSKI PREMAZ 

Dvokomponentni, završni premaz na bazi poliuretanskog veziva, je pokrivni premaz u sistemu sa osnovnim i među premazom Epolin ili Polidur, za zaštitu plovnih objekata od čelika ili ojačanog poliestra kao i drugih objekata gde se zahteva mat površina i velika otpornost na atmosferilije , mehaničke uticaje i UV zračenje.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe komponente A i B se pomešaju u odnosu naznačenom na etiketi proizvoda i po potrebi rezrede. Nanose se raspršivanjem. Pomešane komponente moraju da se iskoriste u roku od 4 časa. Optimalna temperatura za nanošenje i sušenje je 15 – 25º C, a relativna vlažnost je 65%.

SUŠENJE: 2 - 4 časa, a ponovno nanošenje premaza moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 8m2 /kg u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Polidur razređivačem do 10%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalazi.

PAKOVANJE:  Komponentu A – 20kg
Komponentu B – 4kg

UP  VRH STRANE

 

 

paint

VINILPOM ANTIFAULING 

Antivegetativni premaz , koristi se kao završni premaz na podvodnim delovima plovnih objekata: brodova, čamaca jahti. Prisustvo bioaktivne supstance u vezivu omogućava dugotrajnu zaštitu od abrazija na podvodnim delovima plovnih objekata.

NAČIN PRIMENE: Optimalni način nanošenja` je prskanje, ali se može nanositi i četkom ili valjkom preko Epolina osnovnog i Epokatrana.

SUŠENJE: 2 – 3 časa, a potpuno za 6 časova. Ponovno nanošenje premaza moguće je posle 6 časova.

POTROŠNJA: 4 – 5 m2/ kg

RAZREĐENJE: Vinilpom razređjivačem do 10%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 25kg.

UP  VRH STRANE

 

 

paint

EPOKATRAN 

Dvokomponentno, debeloslojno premazno sredstvo na bazi epoksi-katranskog veziva. Koristi se za zaštitu metalnih i betonskih površina koje su izložene permanentnom uticaju vlage i vode. Ima odličnu otpornost na slanu i slatku vodu kao i na jako agresivnu industrjsku  atmosferu, pa se sa uspehom primenjuje za zaštitu plovnih objekata.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe pomešaju se komponente A i B u odnosu, koji je naznačen na etiketi proizvoda, i po potrebi razrede. Pripremljena boja može se nanositi četkom sa kratkom dlakom, valjkom, špahtlom i bezvazdušnim raspršivanjem. Pomešane komponente se moraju upotrebiti za 8 časova. Optimalna temperatura za nanošenje i sušenje je 15 - 25ºC, a relativna vlažnost 65%. Za dobru zaštitu potrebno je naneti  Epokatran u dva-tri sloja, radi postizanja odgovarajuće debljine filma minimum 250µm.

SUŠENJE: 24 časa, nanošenje sledećeg premaza posle min 24 časa.

POTROŠNJA: 3 m2/kg u jednom sloju.,

RAZREĐIVANJE: Epolin razređivačem do 10%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE:  Komponentu A – 16kg
Komponentu B – 4kg

UP  VRH STRANE

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007