Srpski   Ruski

ZAŠTITA I DEKORACIJA METALNIH POVRŠINA


icon POMOLUX OSNOVNA BOJA icon POMOLUX UNIVERZALNI EMAJL
icon POMOLUX OSNOVNA BOJA BRZOSUŠEĆA icon POMOLUX POKRIVNA BOJA BRZOSUŠEĆA
icon NITROPOM GRUND icon NITROPOM ŠPRIC KIT
icon NITROPOM NITROKOMBINACIONI EMAJL icon WASH PRIMER
icon POMOSIL AL BOJA icon POMOPLAST SMB
icon AUTOBITUKOR icon NITROPOM ŠPAHTEL KIT

 

paint

POMOLUX
OSNOVNA BOJA
Osnovni antikorozivni premaz, na bazi alkidnog veziva, antikorozionih pigmenata i punila, za zaštitu novih ili već obojenih metalnih površina. Odlično prijanja za metal stvarajući glatku površinu za završno bojenje. Proizvodi se u sivoj i oksidno crvenoj nijansi.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe boju dobro promešati i razrediti. Nanosi se četkom, valjkom, vazdušnim ili bezvazdušnim raspršivanjem ili umakanjem u jednom ili dva sloja na prethodno očišćenu i odmašćenu metalnu površinu. Preko Pomolux osnovne boje, kao završni premaz nanosi se Pomolux univerzalni emajl, u jednom ili dva sloja.

SUŠENJE: 4 - 5 časova, potpuno za 24 časa. Nanošenje sledećeg premaza moguće je posle 12 časova.

POTROŠNJA: 8m²/kg površine u jednom sloju.

RAZREDJIVANJE: Uljanim razređivačem: prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 36 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,250kg, 1kg i 25kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

POMOLUX
UNIVERZALNI EMAJL
Visoko kvalitetni završni premaz na bazi modifikovanog alkidnog veziva i postojanih pigmenata za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih metalnih i drvenih površina. Odlikuje se odličnim razlevanjem, visokim sjajem, otpornošću na habanje i atmosferske uticaje. Postojan je na povišene temperature do 120°C, pa se koristi i kao završni premaz za zaštitu radijatora. Proizvodi se u velikom broju postojanih nijansi.

NAČIN PRIMENE: Drvene površine, pre nanošenja Pomolux univerzalnog emajla moraju da budu zaštićene Pomolux grundom za drvo, a metalne Pomolux osnovnom bojom ili Pomolux osnovnom bojom brzosušećom. Pre upotrebe dobro promešati emajl, razrediti i nanositi četkom, valjkom ili raspršivanjem obično u dva sloja. Vreme sušenja za nanošenje sledećeg sloja je duže u vlažnim i hladnim uslovima.

SUŠENJE: 6 - 8 časova, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 24 časa.

POTROŠNJA: 10 – 12m2/kg u jednom sloju.

RAZREĐIVANJE: Uljanim razređivačem,prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 36 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,250kg, 0,800kg i 20kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

POMOLUX
OSNOVNA BOJA BRZOSUŠEĆA
Osnovni antikorozivni brzosušivi premaz na bazi sintetičkih smola, antikorozivnih pigmenata i kvalitetnih punila, za zaštitu metalnih površina. Odlikuje se brzim sušenjem i dobrom postojanošću na različite vremenske uslove. Odlično prijanja za metal stvarajući pogodnu osnovu za završno bojenje. Proizvodi se u sivoj i oksidno crvenoj nijansi.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe boju dobro promešati i razrediti. Nanosi se četkom, valjkom, vazdušnim ili bezvazdušnim raspršivanjem ili umakanjem u jednom ili dva sloja na prethodno očišćenu i odmašćenu metalnu površinu. Preko Pomolux osnovne boje brzosušeće, kao završni premaz nanosi se Pomolux pokrivna boja brzosušeća ili Pomolux univerzalni emajl, u jednom ili dva sloja.
 
SUŠENJE: 1 čas, potpuno za 24 časa. Nanošenje sledećeg premaza moguće je posle 2 časa.

POTROŠNJA: 8 m²/kg u jednom sloju.

RAZREĐENJE: Pomolux razredjivačem za brzosušeće boje: prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 36 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalazi.

PAKOVANJE: 0,250kg, 1kg i 25kg.

 

UP  VRH STRANE

 

 

paint

POMOLUX
POKRIVNA BOJA BRZOSUŠEĆA
Završni visokokvalitetni emajl lak na bazi sintetičkog vezivnog materijala i postojanih pigmenata. Zbog svojih osobina: brzog sušenja, postojanosti na UV zračenje i otpornosti na abraziju, pogodan je i nezamenjiv kao završni premaz u metaloprerađivačkoj industriji, građevinarstvu, vagonogradnji, elektroindustriji i drugim granama. Proizvodi se u velikom broju postojanih nijansi.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe emajl lak dobro promešati, razrediti i naneti vazdušnim ili bezvazdušnim raspršivanjem na površine prethodno zaštićene Pomolux osnovnom bojom brzosušećom ili Epolinom osnovnim ili Duropomom.

SUŠENJE: 1 čas,nanošenje sledećeg premaza posle 4 časa.

POTROŠNJA: 8-10 m²/kg u jednom sloju.

RAZREĐENJE: Pomolux razređivačem za brzosušeće boje,prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,8kg i 20kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

NITROPOM
GRUND
Brzosušivi osnovni premaz na bazi modifikovanog sintetičkog veziva, antikorozivnih pigmenata i potrebnih aditiva. Koristi se za zaštitu metalnih površina, kao osnovni premaz u Nitropom sistemu zaštite.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se četkom, vazdušnim ili bezvazdušnim raspršivanjem na suve,mehanički očišćene i odmašćene metalne površine u jednom ili dva sloja.

SUŠENJE: 30 minuta, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 1 časa.

POTROŠNJA: 6-7 m²/kg, u jednom sloju.

RAZREĐENJE: Nitropom razredjivačem, prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.
.
SKLADIŠTENJE: 12 meseci u originalnoj ambalaži, pod normalnim uslovima.

PAKOVANJE: 0,800kg i 20kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

NITROPOM
ŠPRIC KIT
Premazno sredstvo na bazi alkidnog i nitroceluloznog veziva, mikroniziranih punila i organskih rastvarača, za fino izravnjavanje oštećenih metalnih i drvenih površina u sistemu Nitropom zaštite.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se vazdušnim ili bezvazdušnim raspršivanjem na površine, koje su predhodno obrađene odgovarajućim osnovnim premazima ili na čiste obrušene površine. Može se brusiti na mokro posle 1 sata vodootpornim brusnim papirom.

SUŠENJE: 1 čas. Brusi se posle 1 časa , na mokro, vodobrusnim papirom 320-400.Mogućnost nanošenja narednog sloja posle 1časa.

POTROŠNJA: 4-5 m²/kg.

RAZREĐENJE: Nitropom razređivačem, prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci u originalnoj ambalaži, pod normalnim uslovima.

PAKOVANJE: 0,800kg i 20kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

NITROPOM
NITROKOMBINACIONI EMAJL
Završni premaz, na bazi nitroceluloze, sintetičkih smola, postojanih pigmenata i punila za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina, koje nisu izložene stalnom uticaju atmosferilija i gde se zahteva brzo sušenje. Proizvodi se kao sjajni, polumat ili mat premaz u nijansama prema našoj ton karti.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se vazdušnim ili bezvazdušnim raspršivanjem, u jednom ili dva sloja, na pripremljenu površinu, u Nitropom sistemu zaštite. Za metal to je Nitropom grund, po potrebi Nitropom špahtel ili špric kit.  Za drvo to je Nitopom lak osnovni.

SUŠENJE: 30 - 40 min, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle jednog časa.

POTROŠNJA: 8 - 10m2/kg u jednom sloju.

RAZREĐENJE: Nitropom razredjivačem, prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,800kg i 20kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

WASH PRIMER
Dvokomponentno reaktivno  premazno sredstvo na bazi polivinilbutirala. Koristi se kao osnovni premaz pre svega kod zaštite obojenih metala (aluminijuma, cinka, bakra i dr.), jer nagriza podlogu i omogućuje dobro prijanjanje sledećih premaza. Na čeličnim površinama deluje kao antikorozioni premaz. Preko Wash primera mogu se nanositi sve vrste premaznih sredstava, osim dvokomponentnih epoksi premaza.

NAČIN PRIMENE: Pre upotrebe pomešaju se komponente A i B u odnosu 4 : 1 i nakon pola sata pripremljeno premazno sredstvo nanosi se raspršivanjem u debljini suvog filma 5 - 10 mikrometra. Pomešane komponente moraju se iskoristiti u roku od 8 časova.

SUSENJE: 5 - 10 minuta, a nanošenje sledećeg premaza je moguće posle 2 časa.

POTROŠNJA: 14m2/kg u jednom sloju

RAZREĐENJE: Ne razređuje se, alat se pere Nitro razređivačem extra.

SKLADIŠTENJE: 6 meseci pod normalnim uslovima u originalnoj ambalazi.

PAKOVANJE: Komponenta A – 0,8kg
Komponenta B – 0,2kg

 

UP  VRH STRANE

 

paint

POMOSIL
AL BOJAZavršni premaz na bazi silikonskih smola i aluminijumske paste. Koristi se za zaštitu metalnih površina, koje su duže vremena izložene temperturi do 600°C.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se četkom, valjkom, vazdušnim ili bezvazdušnim raspršivanjem na suve, odmašćene i mehanički očišćene metalne površine u jednom ili dva sloja. Pre upotrebe boju promešati.

SUŠENJE: 4 – 6 časova, a nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 6 časova.

POTROŠNJA: 10 – 12 m2/kg u jednom sloju.

RAZREĐENJE: Pomosil razredjivačem, prvi premaz do 10%, drugi premaz do 5%.
.
SKLADIŠTENJE: 6 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,75kg i 16kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

POMOPLAST SMBDvokomponentni kit na bazi nezasićenih poliesterskih smola i mikroniziranih punila, za popunu i poravnanje većih udubljenja na najrazličitijim materjalima (metal, beton, drvo i dr.), a posebno je pogodan za brzu reparaturu autokaroserija.

NAČIN PRIMENE: Kod primene manja količina kita stavi se na špahtlu ili glatku podlogu, istisne očvršćivač (oko 2% na masu) iz tube i intezivno meša drugom špahtlom do ujedinjenja boje kita. Ovako pripremljen kit nanosi se na prethodno očišćenu, odmašćenu, površinu, koja se popunjava i izravnava. Vreme stvrdnjavanja  kita posle mešanja sa ubrzivačem je oko 5 minuta. Brušenje je moguće posle 30 minuta. Otvrdnuti kit je otporan na rastvarače, s toga pribor pri radu treba što pre očistiti, najpre mehanički, a zatim oprati Nitropom razredjivačem.

RAZREĐIVANJE: Ne razređuje se, alat se pere Nitropom razređivačem.

SKLADIŠTENJE: 6 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,8kg i 25kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

AUTOBITUKORDebeloslojno jednokomponentno premazno sredstvo na bazi kombinacije različitih frakcija bitumena sa dodatkom specijalnih punioca, za zaštitu i izolaciju  donjeg postolja automobila, od vlage, soli i udara kamenčića.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se na već zaštićene površine koje moraju biti čiste, suve, odmašćene i po potrebi brušene. Nanošenje može da se vrši špahtlom, četkom sa kraćom dlakom ili raspršivanjem. Optimalna debljina suvog premaza je 200 mikrometara, što se postiže nanošenjem u dva sloja.

SUŠENJE: 1 čas a otvrdnjava za 72 časa. Nanošenje sledećeg sloja moguće je posle 1 časa. U praktičnoj primeni, vozilo se ne koristi 24 časa a 2-3 dana treba izbegavati loše puteve.

POTROŠNJA: 2-3 m²/kg.

RAZREĐIVANJE:Ne razređuje se, alat se pere Nitro razređivačem extra.

SKLADIŠTENJE: 12 meseci, pod normalnim uslovima u originalnoj ambalaži.

PAKOVANJE: 0,8kg i 20kg.

 

UP  VRH STRANE

 

paint

NITROPOM
ŠPAHTEL KITHomogena, tiksotropna masa na bazi  nitroceluloza, kvalitetnih punila i potrebnih aditiva, za popunu i poravnavanje podloge u automobilskoj i metaloprerađivačkoj  industriji.

NAČIN PRIMENE: Nanosi se špahtlom na dobro obrušenu površinu, koja mora biti odmašćena , suva i čista. Nanosi se direktno na metal ili preko Nitropom grunda. Grundirana površina mora biti potpuno suva.

SUŠENJE: 15-30 minuta. Brusi se posle 1 časa, na mokro, vodobrusnim papirom 320-400. Mogućnost nanošenja narednog sloja posle 1 časa.

POTROŠNJA: 0.3-0.5 kg/m2.

RAZREĐENJE: Ne razređuje se, alat se pere Nitropom razređivačem.

SKLADIŠTENJE: 6 meseci u originalnoj ambalaži, pod normalnim uslovima.

PAKOVANJE: 0,800kg i 20kg.

 

UP  VRH STRANE

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007